tập huấn chuyên môn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 21 tháng 4 trường TH Nơ Trang Lơng đã tập huấn nâng cao năng lực cho CBQL giáo viên tiểu học về phương pháp dạy học tích cực trên phần mềm trực tuyến