ngày 14/8 (âm lịch) nhà trường đã tổ chức trung thu cho các em, cảm ơn các nhà tài trợ đã hỗ trợ cho các em

Lượt xem:

Đọc bài viết